Jan Brenninkmeijer

Drs. Jan W. Brenninkmeijer

Ongemotiveerde medewerkers presteren niet;
Ongemotiveerde klanten kopen niet

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij de Motievatiethermometer

Dit is de voormalige site van Proserv Consultancy. Ik heb de activiteiten van dit bedrijf beëindigd vanwege een andere stap in mijn carrière. Desalnietemin is de aanpak nog steeds valide en presenteer ik die graag aan u in deze website.

Organisatieverandering en kwaliteitsverbetering van werkprocessen staan volop in de belangstelling. Veel organisaties gebruiken daarom tevredenheidsonderzoek als managementinstrument. Doel hiervan is het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en het optimaliseren van de bedrijfsvoering (b.v. volgens het INK model). Tevredenheidsonderzoek onder uw medewerkers en/of afnemers van uw diensten helpt u de sterke en zwakke eigenschappen van uw organisatie op te sporen om er vervolgens gericht mee aan de slag te gaan.

De door Proserv Consultancy ontwikkelde en toegepaste Motivatiethermometer onderscheidt zich nadrukkelijk van de traditionele "rapportcijfermethode".

We kijken juist niet naar hoe tevreden de gemiddelde medewerker of afnemer is. We richten ons op die aspecten in uw bedrijfsvoering en dienstverlening die de tevredenen van de ontevredenen onderscheiden. De Motivatiethermometer haalt precies die aspecten boven water die werkelijk invloed hebben. Hierdoor is het mogelijk veel gerichter beleid te formuleren en maatregelen te nemen.

Heb ik uw interesse gewekt? Dan nodig ik u graag uit om deze site wat meer in detail te bekijken.