Jan Brenninkmeijer

Drs. Jan W. Brenninkmeijer
directeur

Ongemotiveerde medewerkers presteren niet;
Ongemotiveerde klanten kopen niet

 

 

 

Welkom bij Proserv Consultancy

Organisatieverandering en kwaliteitsverbetering van werkprocessen staan volop in de belangstelling. Veel organisaties gebruiken daarom tevredenheidsonderzoek als managementinstrument. Doel hiervan is het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (Arboconvenant) en het optimaliseren van de bedrijfsvoering (b.v. volgens het INK model). Tevredenheidsonderzoek onder uw medewerkers en/of afnemers van uw diensten helpt u de sterke en zwakke eigenschappen van uw organisatie op te sporen om er vervolgens gericht mee aan de slag te gaan.

De door Proserv Consultancy ontwikkelde en toegepaste Motivatiethermometer onderscheidt zich nadrukkelijk van de traditionele "rapportcijfermethode".
We kijken juist niet naar hoe tevreden de gemiddelde medewerker of afnemer is. We richten ons op die aspecten in uw bedrijfsvoering en dienstverlening die de tevredenen van de ontevredenen onderscheiden. De Motivatiethermometer haalt precies die aspecten boven water die werkelijk invloed hebben. Hierdoor is het mogelijk veel gerichter beleid te formuleren en maatregelen te nemen.

Het gebruik van de Motivatiethermometer is niet duur. Deelname inclusief rapportage is al mogelijk vanaf € 5.000 (excl. BTW). Heb ik uw interesse gewekt? Dan nodig ik u graag uit om deze site wat meer in detail te bekijken. Desgewenst kom ik de Motivatiethermometer graag persoonlijk nader toelichten in uw organisatie.