Vier soorten factoren

Basisfactoren

Worden verondersteld gewoon in orde te zijn. De algemene tevredenheid wordt hierdoor niet in positieve zin beïnvloed. Wel in negatieve zin. Het niet voldoen aan de verwachtingen op dit punt leidt vaker tot een significant lagere algemene tevredenheid.  

Concurrentiefactoren

Hierbij wordt de algemene tevredenheid zowel in positieve als in negatieve zin beïnvloed.  

Loyaliteitsfactoren

Hierbij wordt de algemene tevredenheid niet in negatieve zin beïnvloed. Wel in positieve zin. Men voelt zich  op dit soort punten extra in de watten gelegd.  

Indifferente factoren

Deze factoren hebben geen relatie met de algemene tevredenheid en zijn dus niet direct van belang om er extra aandacht en energie in te stoppen.

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg Motivatiethermometer

 

Voor de presentatie over de Motivatiethermometer kunt u op de volgende link klikken:

 

Presentatie

De Motivatiethermometer onderscheidt zich tweeledig van andere tevredenheidsonderzoeken:

Bij de Motivatiethermometer bestaat de gemiddelde klant of medewerker niet; wel tevreden, ontevreden of indifferente klanten of medewerkers. Dat onderscheid wordt in de analyse gebruikt. Daarnaast blijkt het lastig om je gevoel van tevredenheid in een rapportcijfer uit te drukken. De Motivatiethermometer maakt daarom gebruik van zogeheten ‘emoticons’ waarmee het gevoel kan worden uitgedrukt. De ‘emoticons’ staan voor zeer tevreden, tevreden, tevreden noch ontevreden, ontevreden en zeer ontevreden.

Bij de analyse wordt statistisch onderzocht welke factoren in positieve of in negatieve zin een relatie hebben met de algemene tevredenheid of de tevredenheid over een bepaald cluster van factoren.

De analyse verdeelt de factoren in vier categorieën:

De hier gepresenteerde volgorde van de soorten factoren is tevens de prioriteitenvolgorde voor de managementaanpak.

Basisfactoren moeten minstens in orde zijn. Met de concurrentiefactoren is sturing mogelijk op het werven, behouden en presteren van klanten of medewerkers. De loyaliteitsfactoren zijn vooral van belang bij het behoud van klanten of medewerkers. De indifferente factoren verdienen geen extra aandacht.