Onderzoeksaspecten

Medewerkers

Klanten

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Aanpak Tevredenheidsonderzoek

Opstellen vragenlijst

In samenspraak met de opdrachtgever wordt op maat een vragenlijst gemaakt. De vragenlijst is opgebouwd uit verschillende groepen functioneel met elkaar samenhangende tevredenheidsaspecten. Elk blok bevat ook minstens één open vraag.

Gegevensverzameling

De gegevens worden naar keuze schriftelijk of elektronisch verzameld. In het eerste geval worden de vragenlijsten verwerkt tot een gegevensbestand. In het tweede geval wordt de vragenlijst op de eigen server geplaatst. Deze server is beveiligd tegen het door derden lezen en wijzigen van gegevens. Alle deelnemers krijgen een persoonlijke code die bij het begin van de enquête moet worden ingegeven. Hiermee worden misbruik en vervuiling van de enquête voorkomen. De deelnemers krijgen on-line uitleg over hoe zij de vragenlijst moeten invullen. Het alternatief is dat de vragenlijst per email wordt ingevuld.

Analyse gegevens

De gegevens worden op drie manieren geanalyseerd:

Rapportage gegevens

De rapportage bestaat uit drie onderdelen:

Nazorg

Indien na lezing van de schriftelijke toelichting en het volgen van de presentatie nog aanpassingen nodig zijn in de rapportage(s) dan worden deze naar behoefte doorgevoerd.